Workshop Gemeenten: Jonggehandicapten & Werk

Workshop 'Jonggehandicapten: Hoe u ze aan het werk kunt helpen én houden'

Álle jongeren aan het werk. Daar is het u als gemeente om te doen. Eenvoudig is dat echter niet. Zeker niet als het gaat om de jonggehandicapten voor wie u sinds 2015 verantwoordelijk bent. Dit gaat hoofdzakelijk om jonge mensen die vanwege hun aandoening(en) tegen beperkingen in werk aanlopen. De meeste gemeenten hebben de werkprocessen omtrent de ondersteuning van deze nieuwe doelgroep inmiddels ingericht en beraden zich nu op de beste aanpak. Om deze jongeren en werkgevers op een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen, is kennis bij beleidsmakers en -uitvoerders van groot belang: wie zijn die jonggehandicapten en wat werkt?

Selle van der Woude is een boeiende workshopleider. Hij heeft veel (wetenschappelijk onderbouwde) kennis over de doelgroep jonggehandicapten. Hij brengt helder over wat er nodig is voor deze jongeren om de stap richting werk te zetten. Waardevolle handvatten voor professionals die met deze doelgroep werken. - Judith Claassens, hoofd jongerenteam Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

De workshop ‘Jonggehandicapten: hoe u ze aan het werk kunt helpen én houden’ biedt u en uw organisatie inzicht in wie deze jongeren met beperkingen zijn en biedt u praktische handvatten om samen met andere partijen deze jongeren te helpen werk te vinden en te behouden.

Deze workshop wordt in twee varianten aangeboden, een voor beleidsmakers en een voor uitvoerders. In bijgaande flyers informeer ik u graag over beide workshops.
Wellicht heeft u een voorkeur om beleidsmakers en uitvoerders hier juist samen mee aan de slag te laten gaan. Dat is natuurlijk ook mogelijk.

Bel of mail mij gerust voor nadere informatie of een aanbod op maat. U kunt mij bereiken op 06-11043535 of via mail [at] sellevanderwoude.nl
 

S.L. van der Woude