Wie zijn die jongeren en wat werkt?

Wie zijn die jongeren en wat werkt?

Gemeenten zijn volgens de Participatiewet per 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van jonggehandicapten bij werk. Maar..

  • Wie zijn die jongeren met beperkingen?
  • Wat zijn hun arbeidsmogelijkheden?
  • Welke arbeidsbeperkingen hebben zij?
  • Hoe kun je hen adequaat ondersteunen?
  • Wat hebben werkgevers nodig?

Een succesvolle aanpak is niet gestoeld op aannames, maar op kennis.

Gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen hebben samen met betrokken partijen stevig onderzoek gedaan: een uitgebreide literatuurstudie, analyse van data van onder meer gemeenten, UWV en SVB, consultatie van meer dan 70 professionals vanuit wonen, zorg, onderwijs en werk & inkomen en – last but not least - consultatie van een groot aantal jongeren en werkgevers.

Inzet van gemeenten is om samen met betrokken partijen voor jongeren en werkgevers het verschil te maken! De uitkomsten van het onderzoek staan op hoofdlijnen beschreven in de paper. Onderbouwing en verdieping is te vinden in het onderzoeksrapport.

 

 

Gemeente Nijmegen