Home

Werk is niet voor álle jongeren vanzelfsprekend. Sommige jongeren lopen vanwege hun aandoening(en) tegen beperkingen aan of worden bijvoorbeeld geconfronteerd met problemen in de thuissituatie. Verschillende in de persoon en/of in de omgeving gelegen factoren kunnen maken dat jongeren er niet in slagen om werk te vinden of te behouden. Deze jongeren en hun diepgevoelde wens om dankzij hun werk in de samenleving mee te tellen, staan centraal in mijn werk.

Eindelijk kan ik laten zien wat ik in huis heb - Jeroen.
Ik doe weer mee, dat is geweldig - Sharon.

Samen met ondernemers, onderwijs en overheden zoek ik naar mogelijkheden om meer jongeren aan het werk te helpen én te houden. Daarbij richt ik me in het bijzonder op het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie.

 

Academie Spelderholt in Beekbergen biedt jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen na het verlaten van het vso een driejarig ontwikkelingstraject gericht op het versterken van hun zelfstandigheid en het bevorderen van hun participatie. De studenten wonen, werken en leren hier vijf dagen per week.

 

Met subsidie van het Ministerie VWS hebben we de afgelopen jaren diepgaand onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van dit ontwikkelingstraject, alsmede naar de toegevoegde waarde ervan vanuit het perspectief van de jongeren, hun gezinnen en de maatschappij. 

 

De verwachting is dat we eind maart 2020 de uitkomsten openbaar kunnen maken.

Gemeenten aan zet voor jongeren met beperkingen

 

Álle jongeren aan het werk. Daar is het ook u als gemeente om te doen. Eenvoudig is dat echter niet. Zeker niet als het gaat om de jonggehandicapten voor wie u sinds 2015 verantwoordelijk bent. Zo slagen gemeenten er vooralsnog onvoldoende in om werkgevers te helpen aan geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking.

 

Om deze jongeren en werkgevers op een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen, is kennis bij beleidsmakers en -uitvoerders van groot belang. De workshop ‘Jonggehandicapten: hoe u ze aan het werk kunt helpen én houden’ biedt gemeenten inzicht in wie deze jongeren met beperkingen zijn en biedt u praktische handvatten om uw aanpak richting werkgevers en jongeren te versterken.

Blog

Gezocht: Positieve ervaringen in Corona tijd!

Welke (onverwachte) positieve ervaringen heeft u in Corona tijd opgedaan als het gaat om de ontwikkeling van  jonge mensen met beperkingen en hun perspectief werk? Vertel!

Programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

“Mijn wens? Dat collega’s zich (blijven) ontwikkelen en hun talenten en kwaliteiten zo tot hun recht komen. Dat gun ik medewerkers, leerlingen en de school… Dat de gesprekken die ik als leidinggevende met mijn collega’s voer daar ook echt aan bijdragen!” - basisschool directeur.