Blog

Welke (onverwachte) positieve ervaringen heeft u in Corona tijd opgedaan als het gaat om de ontwikkeling van  jonge mensen met beperkingen en hun perspectief werk? Vertel!
“Mijn wens? Dat collega’s zich (blijven) ontwikkelen en hun talenten en kwaliteiten zo tot hun recht komen. Dat gun ik medewerkers, leerlingen en de school… Dat de gesprekken die ik als leidinggevende met mijn collega’s voer daar ook echt aan bijdragen!” - basisschool directeur.
In maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Politieke partijen zijn begonnen met het schrijven van hun partijprogramma’s. Een duidelijke en gezamenlijke verhaal vanuit het praktijkonderwijs over wat de politiek kan bijdragen aan het perspectief op werk en meedoen van deze leerlingen, dat was de inzet van dit proces.
Huub Poels over praktijkonderwijs
Eind februari heeft Huub Poels als directeur afscheid genomen van de Rijzert, school voor praktijkonderwijs in Den Bosch. Ter ere van zijn afscheid heb ik Huub uitgebreid mogen interviewen over zijn kijk op het praktijkonderwijs en de passies, talenten en beperkingen van de leerlingen. Een openhartig verhaal van een bevlogen man.
EU Peer review on social inclusion for young people with disabilities
What are the key factors fostering the social inclusion of young people with disabilities? And how can we ensure equal access to quality support services for these young people?    Some of the questions we spoke about during the peer review in Zagreb.
Data kwetsbare 23-27 jarigen in uw gemeente
Vanuit landelijke aanpak jeugdwerkloosheid is toegezegd dat gemeenten de beschikking krijgen over informatie over kwetsbare 23-27 jarigen in hun gemeenten. Maar welke data krijgen gemeenten nu precies? En wie krijgt die data? En wat mogen gemeenten met die data? En wanneer komen die data beschikbaar? Een update.
Perspectief 23-plus
In Nederland zijn er meer dan 138.000 23- tot 27-jarigen zonder werk of opleiding, met onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie. Iets minder dan de helft heeft geen startkwalificatie, naar hen gaan de meeste zorgen uit. Een deel is geholpen met relatief eenvoudige organisatorische oplossingen en extra advisering. Voor andere 23-plussers is dit niet voldoende. Voor hen zijn nieuwe oplossingen nodig, alternatieve opleidingsroutes en andere vormen van begeleiding. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Perspectief 23-plus’. Een onderzoek naar de kansen van 23-plussers uitgevoerd door Selle van der Woude en KBA Nijmegen in opdracht van het Programma Leren en Werken.
Het is toch elke keer weer even slikken. Voor een training eind augustus zet ik weer even op een rijtje hoeveel mensen met een arbeidsbeperking in Nederland een uitkering hebben (WAO, WAZ, Wajong, WIA). Eind 2014 stond de teller op ruim 820.000... En dan hebben we nog niet de mensen met een arbeidsbeperking meegerekend met een WW of WWB-uitkering. Slechts een klein deel van deze mensen werkt. Zoveel mensen die langs de kant staan, dat moeten we met elkaar toch kunnen veranderen!
Perspectief op Werk voor praktijkonderwijsleerlingen
De laatste jaren is een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs een mbo-opleiding gaan volgen. Dit onderzoek onder ruim 820 praktijkonderwijs leerlingen wijst uit dat de leerlingen die een mbo-opleiding zijn gaan volgen beduidend minder succesvol zijn op de arbeidsmarkt dan de leerlingen die direct aan het werk gegaan zijn. Niet alleen hebben zij minder vaak betaald werk, ook hebben zij vaker een kleine baan. Het is niet dat praktijkonderwijs leerlingen massaal op het mbo uitvallen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ze op het mbo juist succesvoller zijn dan menigeen denkt. Dat blijkt echter geen garantie voor succes op de arbeidsmarkt.
Banenafspraak - Wat werkgevers bezig houdt
Als steigerbouwer met 50 man in dienst word ik geacht twee mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. Denk je echt dat mensen met een arbeidsbeperking zich weten te redden in de harde wereld van de steigerbouwers? Op kantoor zou iemand wellicht de lunches kunnen verzorgen. Maar dat is maar voor een beperkt aantal uren. De schoonmaak wordt nu uitbesteed. Wellicht kan er schoonmaak en lunch gecombineerd worden tot één nieuwe functie? Maar wie maakt dan het kantoor schoon als hij of zij ziek is? En wat voor ondersteuning krijg ik daarbij?

Pagina's